fbpx

Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Rozwój Usług technicznych i projektowych związanych z wykorzystaniem OZE i inwestycjami proekologicznymi ”

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania – 19.2 „Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR”;

Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oceń!