fbpx

Dofinansowania na modernizacje gospodarstw rolnych!

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizacje gospodarstw rolnych”

Termin: od 19 lutego do 20 marca 2018 r.

ARiMR będzie przyjmował wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze „d”, związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 – 2020.

Czytaj dalej

Zasobnik z solarem

Do instalacji solarnej najczęściej wykorzystywane są zasobniki wraz z dwoma grzewczymi wężownicami spiralnymi, również zwane zasobnikami biwalentnymi. Całość służy do podgrzewania wody użytkowej. Wężownica solarna umiejscowiona jest w dolnej części i sięga do połowy zasobnika, zaś druga wężownica przeznaczona jest do podgrzania wody użytkowej przez kocioł. Umieszczona jest w górnej części zasobnika i zajmuje ok. 1/3 jego wysokości. Dzięki tak ulokowanym wężownicom, otrzymujemy, przy podgrzewaniu wody instalacją solarną, podgrzanie wody w całej objętości zasobnika, natomiast przy ogrzewaniu wody kotłem podgrzewa się jedynie część górną objętości wody, zawartą w górnej wężownicy.

Czytaj dalej

Kolektor a pompa ciepła – podobieństwa i różnice

W obecnym czasie zarówno kolektory słoneczne, jak i pompy ciepła są popularnym i wydajnym systemem grzewczym, które są bardzo ekologiczną oraz ekonomiczną alternatywą dla konwencjonalnych źródeł energii, służących do przygotowania c.w.u., wspomagania c.o., jak również klimatyzacji. Duża popularność kolektorów słonecznych spowodowała zwiększoną podaż tego typu sprzętów i obniżanie ceny ich zakupu. Wzrosła chęć ich nabycia, poprzez ich atrakcyjność.
Również w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zastosowaniem pompy ciepła typu powietrze- woda. Postęp techniczny i zwiększona podaż tego typu urządzeń spowodowały znaczne obiżenie ich ceny nabycia.
Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie podobieństwa i różnic występujących między kolektorami słonecznymi a pompą ciepła, a także pomóc w wyborze najlepszego rozwiązania.

Czytaj dalej