fbpx

Program „Czyste Powietrze”

Na stronie NFOŚIGW oraz WFOŚIGW zostały opublikowane informacje na temat długo wyczekiwanego programu, pn. ,,Czyste Powietrze” . Przewidywany termin uruchomienia naboru wniosków jest określony na 17.09.2018 Roku i będzie realizowany w latach 2018-2029.
Podstawowym celem jest zmniejszenie bądź uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program przewiduje dofinansowanie takich przedsięwzięć jak:

 • Wymianę starych źródeł ciepła ( pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu.

 • Docieplenie przegród budynku

 • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

 • Montaż bądź modernizacja instalacji C.O. Lub C.W.U

 • Instalacje OZE ( kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne)

 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Dostępnymi formami dofinansowania będzie dotacja jak również pożyczka. Poziom dofinansowania projektu jest określany na minimum 7 tys. Zł maksymalnie do 53 tys. Zł.

Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym, co oznacza, że wnioski będą rozpatrywane na bieżąco przez właściwe terytorialne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WARUNKI DOFINANSOWANIA

 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej, niż WIBOR 3M

  + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie.

 • Planowany okres spłaty pożyczki wynosi do 15 lat.\

 • Możliwa karencja w spłacie wynosi nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 • Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty podpisania umowy, nie dłużej niż 30.06.2029r.

 • Dofinansowane są przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Wnioskowane zadanie nie może zostać zakończone przez dniem złożenia wniosku. Weryfikacja tego warunku będzie weryfikowana po dostarczeniu protokołu końcowego.

 • Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

Dla osób, które chcą poznać więcej szczegółów, zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach, na których można uzyskać informacje na temat zasad udzielania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.

Potrzebujesz doboru i wyceny jednego z dotowanych przez WFOŚIGW rozwiązań? Zadzwoń i skorzystaj z bezpłatnej wyceny.

Poniżej znajdziecie Państwo Harmonogram szkoleń w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w dniach od 10 do 14 września 2018 r.:

Harmonogram

 

 

Oceń!