Baranowska 2, 06-300 Przasnysz
+48 535 552 001
krzysztofzawieska@ekoinstal.org.pl

Solar Tracker

Instrukcja obsługi Sterownika solarnego WST03-2 Dual Axis 
Lista części sterownika:

 1. Sterownik:
  1. Wyświetlacz LCD
  2. Ustawienia parametrów i przyciski
  3. Kontrolka LED
  4. przycisk zasilania
  5. podświetlenie przełącznika wyświetlacza LED
  6. przyciski sterowania( Lewo- Prawo: COM/ PÓŁNOC/ POŁUDNIE/ WSCHÓD/ZACHÓD)
  7. port wyjściowy silnika osi wschód/ zachód
  8. Port wyjściowy silnika osi północ/południe.
  9. Port zasilania ( DC 12V/24V, lewy biegun dodatni, prawy biegun ujemny)
  10. bezpieczenik
  11. czujnik prędkości wiatru ( z lewej do prawej: moc bieguna dodatniego, moc bieguna ujemnego, sygnał)
  12. Czujnik światła ( z lewej do prawej: wschód, zachód, pólnoc, południe, biegun ujemny)|
  B. Czujnik światła.
  1. wodoodporna powłoka,
  2. stała podstawa,
  3. osłona przeciwsłoneczna.Oznaczenia czujnika światła 
  Czarny drut: –
  Czerwony drut: E
  Zielony drut: W
  Żółty drut: S
  Biały drut: N

  Cechy kontrolera:
 • Bardzo dokładne śledzenie, średnia dokładność śledzenia wynosi ≤ 1°, dokładność śledzenia jest ustawialna( rzeczywista dokładność odnosi się do prędkości poruszania się systemu).
 • Zakres kąta wykrywania czujnika światła jest szeroki i bardzo dokładny. Czujnik światła znajduje się wewnątrz wodoodpornej powłoki, która jest wodoodporna, pyłoszczelna i odporna na starzenie się i korozje.
 • Z wyświetlaczem LEC, który przedstawia wiele stanów pracy i parametrów.
 • Dużo parametrów możliwych do ustawienia; ( wartość progowa sensoru światła; wartość progowa czujnika prędkości wiatru; przedział czasowy śledzenia ciągłego w orientacji wchód- zachód; przedział czasowy śledzenia ciągłęgo w orientacji północ-południe, wartość pracy, jaką należy wykonać, aby uzyskać status linii progowej w pochmurny dzień lub w nocy; wartość pracy, jaką należy wykonać, aby uzyskać status linii progowej podczas słabego nasłonecznienia lub wiatru.
 • Z funkcją ochrony prędkości wiatru( należy dodać czujnik prędkości wiatru)
 • Wszystkie kierunki mogą łączyć się z sygnałem granicznym( należy dodać wyłącznik końcowy)
 • Z funkcją manualną
 • Niewłaściwy biegun baterii połączenia z biegunem akumulatora a z bezpiecznikiem nadprądowym.
 • Niska moc gotowości, stan gotowości ustawiony jest na ≤ 15 mA
 • Napięcie zasilania powinno być DC 12V/24V, który potrafi przemieszczać 12V/24V DC do bezpośredniego silnika.
 • obecny silnik to 6A ( zewnętrzny, rzeczywisty wymagany, jeśli użyty wysoki obecny DC lub AC silnik)

Ogólne wprowadzenie kontrolera

Kontroler jest z podwójną osią kontrolną solarną z wyświetlaczem LED, używa specjalnej czterokwadrantowej struktury czujnika światła. Przez analizę i ocenę  sygnału światła, kontroler kontroluje pozytywną rotację silnika / negatywną rotację/ zatrzymanie każdej odpowiedniej orientacji i wskazanie celu, jaki osiągnąć, by system celował w słońce. Kontroler posiada gunkcję powrotu do wcześniejszych pozycji w nocy/ wietrzny dzień/, funkcję do sprawdzania prędkości wiatru, funkcję ustawiania wielu parametrów i ustawiania ręcznego.

1. Gdy jest słonecznie, jeżeli napięcie dowolnej orientacji wykrytej przez czujnik światła sięga wartości V3 i upłynął czas opóźnienia T13, wtedy jest domyslnie słoneczny dzień, kontroler wykryje napięcie z osi wschodniej/zachodniej/ północnej/ południowej w tym czasie. Jeśli wschodnie napięcie jest większe niż zachodnie, to wyjdzie na wschód; jeśli zachodnie napięcie jest większe niż wschodnie, to wyjdzie na zachód; jeśli północne napięcie jest większe niż południowe, to wyjdzie na północ;jeśli południowenapięcie jest większe niż pólnocne, to wyjdzie na południe.

V1 może ustawić dokładność śledzenia. TX jest wartością interwałową śledzenia ciągłego po orientacji południowo-północnej zmierzającej do słońca.
2.Kiedy napięcia wszystkich orientacji sensoru światła wykryte są poniżej sensoru V3,
a czas trwania osiągnął T8, wtedy domyślnie jest pochmurny dzień lub noc, następnie kontroler wykona działanie, aby powrócić do zaplanowanej pozycji: to najpierw pójdzie do wschodniej
przez czas T9 i przejdzie na północ do T11 czasu, wtedy przejdzie na zachód do czasu T10 i pójdzie na południe do czasu T12. Jeśli światło słoneczne odzyska w trakcie tego procesu napięcie, przejdzie do czasu T13, jeśli czas odzyskiwania osiągnie wartość T8, domyślnie będzie to dzień słoneczny i zakończy się tym statusem.
3. Kiedy prędkość wiatru przekracza wartość V2, wtedy domyslna prędkość wiatru jest zła dla systemu, kontroler będzie bezzwłocznie wykonywać ochronę przed wiatrem: najpierw przejdzie do czasu T3 i na północ do czasu T5, wtedy pójdzie na zachód do czasu T4 i pójdzie na południe do czasu T6. Po tym procesie to wykona w czasie T7, co jest czasem wstrzymania. Kontroler jest w statusie czekania w ciągu czasu T7, jeśli prędkość wiatru ciągle przekracza wartość V2, czas T7 będzie rejestrować cykl czasu; jeśli prędkość wiatru jest poniżej wartości V2, to po czasie T7 zlikwiduje zabezpieczenie przed prędkością wiatru i przejdzie w stan gotowości automatycznej.
4. Kiedy naciśniesz przycisk ustawienia, kontroler wchodzi  w status ręczny, w tym czasie system przejdzie do odpowiedniej orientacji, jeśli wciśniesz przycisk E / W / S / N. Po naciśnięciu przycisku „opuść”, kontroler wyjdzie z manualnego statusu i przejdzie w automatyczny status.

Metoda użycia

1.Na początku, zamontuj czujnik światła do systemu panela słonecznego, upewnij się, że czujnik światła może się poruszać razem z systemem. Wschodnia orientacja powinna być oznaczona na czujniku zgodnie z lokalnym położeniem. Baza czujnika światła powinna być równoległa z panelem solarnym lub w tej samej płaszczyźnie poziomej Po montażu, połącz czujnik światła z kontrolerem.
2. Połączony system śilnika wschód-zachód i północ-południe z odpowiednim portem wyjściowym kontrolera. ( Silnik powinien być DC silnik szczotkowy, napięcie znamionowe powinno być takie samo z zasilaniem sterownika, a całkowity prąd powinien być ustawiony jako 6A. Jeśli prąd silnika przekracza wartość znamionową lub przy użyciu silnika innego typu, użytkownicy powinni używać zewnętrznego przekaźnika).

 1. Jeśli wymagany jest zewnętrzny wyłącznik krańcowy, podłącz wyłącznik krańcowy do portu ograniczającego kontrolera. Gdy port ograniczający COM jest odpowiednio podłączony do E1 / W1 / S1 / N1, silnik odpowiedniej orientacji zatrzyma wyjście, jeśli użyje silnika, który jest właścicielem wyłącznika krańcowego ( takie jak siłowniki liniowe), użytkownik nie używa zewnętrznego wyłącznika krańcowego; użytkownik może również zewnętrzny wyłącznik krańcowy używać dla wielokrotnej ochrony.
  4. Jeśli czujnik prędkości wiatru jest potrzebny do użycia, czujnik prędkości wiatru musi być typu napięcia, a napięcie źródła energii czujnika prędkości wiatru powinno być takie samo jak napięcie źródła zasilania sterownika. Zakres wyjściowy sygnału powinien wynosić 0-5V.
  5. Upewnij się, że nie ma problemu z okablowaniem dla powyższych kroków i podłącz kontroler do źródła zasilania, włącz przełącznik zasilania na kontrolerze. ( Napięcie zasilania i kontrolera powinny być takie same; prąd zasilacza musi być ponad dwa razy większy niż maksymalny prąd silnika)
  6. Naciśnij przycisk USTAWIENIA czasu, a regulator przejdzie do trybu ręcznego, w tym stanie system przejdzie do odpowiedniej orientacji, jeśli odpowiednio naciśniesz przycisk E / W / S / N na kontrolerze. Jeśli orientacja ruchowa systemu jest odwrotna do orientacji przycisku, wymień okablowanie odpowiedniego silnika orientacji.
 2. Jeśli kontroler podłączył się do zewnętrznego wyłącznika krańcowego, ustaw system ręcznie w pozycji granicznej i sprawdź, czy funkcja ograniczenia jest normalna. ( Zakres graniczny powinien znajdować się w zakresie ruchomości systemu w każdej orientacji)
  8. Upewnij się, że okablowanie silników i wyłącznika krańcowego (jeśli jest prawidłowe), naciśnij przycisk QUIT, aby wyjść z trybu ręcznego i przejść do statusu automatycznego śledzenia.

Jak ustawić kontroler?
Upewnij się, że wszystkie okablowanie i montaż są prawidłowe, włącz kontroler, naciśnij włącznik zasilania i włącznik podświetlenia na kontrolerze powinien wyświetlić:
WST03-2
Następnie kontroler wejdzie w inny status na podstawie informacji zwrotnej każdego czujnika

SL G=1.00V
T8:1798

Naciśnij przycisk ustawiania, sterownik przejdzie do strony ręcznej:
MT F=0.00 G=0.80

W tym czasie przycisk E / W / S / N może sterować układem odpowiednio do orientacji E / W / S / N, wyświetlacz LCD będzie wyświetlał E / W / S / N w tym samym czasie, a odpowiedni wskaźnik LED będzie zapalał się również. Jeśli orientacja ruchowa systemu nie odpowiada orientacji sterowania ręcznego, wymień odpowiednie okablowanie orientacji. Po zakończeniu ręcznego testu działania i upewnieniu się, że jest to normalne, naciśnij przycisk QUIT, aby wyjść z trybu ręcznego.

Naciskaj przycisk SET przez 5 sekund, sterownik przejdzie do strony ustawień parametrów:

E=0.39V  W=0.15V X0=0.384

Ta strona wyświetla wartość napięcia czujnika światła orientacji Wschód i Zachód i oblicza odpowiedni współczynnik X0, ta strona ma jedynie charakter informacyjny i nie można jej ustawić.

Naciśnij przycisk S / N, aby obrócić stronę, przejdź do następnej strony:
S=0.15V N=0.17V Y0=1.133

Ta strona wyświetla wartość napięcia czujnika światła orientacji Północ i Południe i oblicza odpowiedni współczynnik Y0, ta strona jest tylko dla odniesienia i nie można jej ustawić.

Naciśnij przycisk S/N, aby obrócić stronę, przejdź do następnej strony:
SET TX:030
EW intermission
Znaczenie TX: Wartość czasu interwałowego ciągłego śledzenia po orientacji wschód-zachód ma na celu słońce w statusie automatycznego śledzenia. Naciśnij przycisk E/W, aby uzyskać wartość parametru Plus i Minus.

Naciśnij przycisk S/N, żeby obrócić stronę, przejdź do następnej strony:
SET TY: 0:40
SN intermission

Znaczenie TY: wartość przedziału czasowego ciągłego śledzenia po orientacji południe-północ ma na celu sin w statusie automatycznego śledzenia. Naciśnij przycisk E/W, aby uzyskać wartość parametru Plus i Minus. ( Wartość TX/TY może zostać ustawiona w sposób rezonansowy na podstawie prędkości ruchu systemu, ponieważ prędkość poruszania się Słońca jest stosunkowo mała, nie ustawiaj tej wartości zbyt nisko, gdy system porusza się wielokrotnie i marnuje energię elektryczną).
SET T3:005                                        SET T4:005

wiatr na wschód                                 wiatr na zachód
SET T5:005                                        SET T6:005
wiatr na północ                                  wiatr na południe

SET T7:999

czas blokady wiatru

T3/T4/T5/T6/T7:  Istotny parametr ochrony prędkości wiatru, naciśnij przycisk E /W może Plus i Minus wartość parametru. Oznacza to:

Kiedy sygnał czujnika prędkości wiatru znajdzie się nad V2, kontroler przejdzie w stan ochrony prędkości wiatru, system natychmiast przejdzie na wschód w celu uzyskania czasu T3, a następnie przejdzie na zachód na czas T4.

Tymczasem system pojedzie na północ fot. T5 i pojedzie na południe na czas T6. Po powyższym procesie T7 jest czasem wstrzymania. System znajduje się w stanie gotowości w czasie T7, jeśli prędkość wiatru nadal przekracza wartość V2, czas zapisuje czas w cyklu; jeśli prędkość wiatru jest poniżej wartości V2, to po upływie czasu T7 wyłączy ochronę przed wiatrem.

SET T8:1800- Słońce nisko czeka
SET T9:005- słońce nisko czeka na wschodzie
SET T10:005- słońce nisko czeka na zachodzie
SET T11:005- słońce nisko czeka na północy
SET T12-:005- słońce nisko czeka na południu
SET T13:010- odzyskiwanie słońca

T8/T9/T10/T11/T12/T13: wartość czasowa parametrów akcji serii, gdy system porusza się w pochmurny dzień lub w nocy, naciśnij przycisk E / W, który może ustawić dodatnią i ujemną wartość parametru.

T8: Kiedy napięcie czujnika światła ma jakąkolwiek orientację, która jest poniżej wartości V3, regulator domyślnie ustawia obecne światło słoneczne na stosunkowo słabe i nie ma możliwości śledzenia go, a następnie przejdzie w stan uśpienia; czas spoczynku wynosi T8.
T9/T10/T11/T12: Jeśli słońce nie odzyska czasu po czasie T8, sterownik wykona zaplanowane działanie i sprawi, że system przejdzie do wymaganej pozycji, proces jest:
System będzie jechał na wschód przez czas T9, a następnie jedzie na zachód w czasie T10, podczas gdy system będzie jechał na północ przez czas T11 i jedzie na południe w celu uzyskania czasu T12.

T13: jeśli światło słoneczne zostanie odzyskane podczas powyższego procesu, to przejdzie do czasu T13, jeśli czas powrotu do wartości czasu T13 , to domyślnie będzie to dzień słoneczny ponownie, sterownik wyjdzie powyżej stanu i wejdzie w status automatycznego śledzenia.

Set V1:0.01- dokładność
V1 jest wartością dokładności, naciśnij przycisk E / W , który może ustawić dodatnią i ujemną wartość parametru. Znaczenie: gdy wartość różnicy napięć orientacji czujnika światła i orientacji zachodniej (orientacja południowa i orientacja północna) jest mniejsza od wartości V1, domyślnie ma ona być skierowana na słońce, jeżeli wartość różnicy napięcia jest powyżej wartości V1, domyślnie nie celuje w słońce. Minimalna wartość V1 może zostać ustawiona jako 0.
SET V2:0.60- próg wiatru

V2 jest wartością progową prędkości wiatru, przycisk E/W ustawi dodatnią i ujemną wartość parametru. Oznacza to: Kiedy napięcie sygnału czujnika prędkości wiatru przekroczy wartość V2, wówczas domyślnie obecna prędkość wiatru jest zła dla systemu, sterownik natychmiast wykona ochronę przed wiatrem.
SET V3:0.50- próg słońca

V3 jest wartością progową czujnika światła, naciśnij przycisk E / W, który ustawi dodatnią i ujemną wartość parametru. Oznacza to: Kiedy napięcie czujnika światła jednego z kierunków przekracza wartość v3, wówczas domyślnie jest to dzień słoneczny, kiedy napięcia wszystkich orientacji wykrytych przez sensor światła są poniżej wartości v3, wtedy domyślnie jest to pochmurny dzień lub noc.

Po zakończeniu ustawiania wszystkich parametrów naciśnij przycisk QUIT, aby zapisać i wyjść.
Save…
Po wyjściu z ustawień parametru, sterownik przeanalizuje każdy parametr każdego czujnika i przejdzie automatyczną kontrolę, która obejmuje następujące kilka sytuacji:
A. Jeśli napięcie czujnika światła jest orientowane powyżej wartości V3, to wejdzie ono do statusu automatycznego śledzenia:

AT F=0.00 G=3.05
TX:026TY:0.36

W tym stanie sterownik porówna woltę napięcia orientacji czujnika światła ze wschodem i zachodem z wartością napięcia orientacji na południe i północ, a następnie zareaguje odpowiednim sterowaniem wyjścia, jeśli jakakolwiek orientacja skierowana będzie na słońce, wejdzie do czasu oczekiwania TX / TY, gdy czas oczekiwania się skończy, kontroler wykona wielokrotne porównywanie i sterowanie.

 1. Jeśli napięcie orientacji czujnika światła jest niższe niż wartość v3, wówczas pojawi się następujący stan:

SL G=0.00V               SL G=0.01V E N
T8:0002                      T09:005 T11:005

SL G=0.01V WS        SL WAIT F=0.00V
T10:005 T12:005        G=0.00
Najpierw wejdzie w T8 dla opóźnienia, jeśli jakiekolwiek napięcie przekroczy V3 w czasie T8, to wyjdzie z tego stanu, jeśli napięcia utrzymają się poniżej wartości V3 i osiągną czas T8, to będzie wykonywać następującą akcję: pójdzie na wschód do czasu T9 i pójdzie na północdo czasu T11, a następnie przejdzie na zachód na czas T10 i pojedzie na południe na czas T12. Po tej egzekucji wejdzie w stan oczekiwania na słońce.

 1. gdy wartość napięcia sygnału czujnika prędkości wiatru jest powyżej V2, kontroler natychmiast przejdzie w następujący stan:
  FS F=0.00V E N
  T3:003 T5:003
  FS F=0.00V WS
  T4:003 T6:003Pójdzie na czas T3 i pojedzie na północ na czas T5, następnie pojedzie na zachód na czas T4 i pojedzie na południe na czas T6. Po tym wykonaniu wejdzie w czas T7:

FS F=0.00V
T7:100 SL blokada

Jeżeli wartość napięcia czujnika prędkości wiatru przekracza wartość V2 w czasie T7, wówczas czas T7 będzie rejestrował czas w cyklu; jeśli prędkość wiatru jest poniżej wartości V2, to po upływie czasu T7 wyjdzie i przejdzie w stan gotowości.
Definicje parmetrów:
AT- status automatycznego śledzenia
TX- wartość czasu interwałowego śledzenia ciągłego po osi wschód-zachód, zmierzającego do Słońca w statusie automatycznego śledzenia. W tym czasie nie ma produkcji osi Wschód-Zachód. (Ten zakres to 1-999, domyślna wartość to 030)
TY- wartość czasu interwałowego śledzenia ciągłego po osi południe-północ zmierzająca do Słońca w statusie automatycznego śledzenia. W tym czasie nie ma wyjścia osi północ-południe. (zakres wynosi 1-999, domyślna wartość to 040)

E- wschód
W- zachód
S- południe
N- północ
FS- prędkość wiatru przekroczy wartość V2, kontroler podejmie działanie ochronne.
F- aktualna wartość napięcia prędkości wiatru

G- całkowita wartość napięcia wszystkich czujników czujnika światła.

MT- status ręczny, w tym stanie, po naciśnięciu przycisku E / W / S / N, system przejdzie odpowiednio do orientacji E / W / S / N.

L- światło słoneczne jest słabe, wartość napięcia czujnika światła w każdej orientacji jest poniżej wartości V3.

SL WALT- światło słoneczne jest słabe, kontroler wchodzi w stan uśpiony

T3- wartość czasu dla systemu, aby przejść na wschód, gdy jest chroniony przed wiatrem. (zakres wynosi 0-999, domyślna wartość to 000)
T4- Wartość czasu dla systemu, aby przejść na zachód po zakończeniu czasu T3, gdy jest w ochronie prędkości wiatru. (zakres wynosi 0-999, domyślna wartość to 000)

T5- Wartość czasu dla systemu, aby przejść na północ, gdy jest chroniony przed wiatrem. (zakres wynosi 0-999, domyślna wartość to 000)

T6- Wartość czasu dla systemu, aby przejść na południe po zakończeniu czasu T5, gdy jest w ochronie prędkości wiatru. (zakres wynosi 0-999, domyślna wartość to 000)

T7- Wartość czasu dla samozamykającego się kontrolera po zakończeniu czasu T3 / T4 / T5 / T6 podczas ochrony przed wiatrem. (Zakres wynosi 100-999, domyślna wartość to 999)

T8- Wartość opóźnienia dla słabego światła słonecznego (zakres wynosi 10-9999, domyślnie 1800)

T9- Gdy światło słoneczne jest słabe, wartość czasu dla systemu, aby przejść na wschód po zakończeniu czasu T8. (zakres wynosi 0-999, domyślna wartość to 020)

T10- Gdy światło słoneczne jest słabe, wartość czasu dla systemu, aby przejść na zachód po zakończeniu czasu T9. (zakres wynosi 0-999, domyślna wartość to 002)

T11- Gdy światło słoneczne jest słabe, wartość czasu dla systemu, aby przejść na północ po zakończeniu czasu T8. (zakres wynosi 0-999, domyślna wartość to 000)

T12- Gdy światło słoneczne jest słabe, wartość czasu dla systemu, aby przejść na południe po zakończeniu czasu T11. (zakres wynosi 0-999, domyślna wartość to 000)

T13- Gdy światło słoneczne jest słabe, wartość opóźnienia po odzyskaniu światła słonecznego. (zakres wynosi 0.00-0.20, domyślna wartość to 0.01)

V1- wartość dokładności śledzenia, gdy wartość różnicy napięć orientacji czujnika światła w kierunku wschodnim i orientacji zachodniej (orientacja południowa i orientacja północna) jest mniejsza od wartości V1, domyślnie celuje w słońce, jeżeli wartość V1 przekracza wartość domyślnie nie celuje w słońce. Im mniejsza wartość, tym wyższa dokładność; im większa wartość, tym niższa dokładność. Minimalna wartość V1 może być ustawiona na 0. (Zakres wynosi 0,00-0,20, domyślna wartość to 0,01)

V2- wartość progowa czujnika prędkości wiatru. Kiedy wartość napięcia sygnału czujnika prędkości wiatru przekroczy wartość V2, to domyślnie obecna prędkość wiatru jest zła dla systemu, sterownik natychmiast wykona ochronę przed wiatrem. (Zakres wynosi 0,00-4.00, domyślna wartość to 0,50)

V3-wartość progowa czujnika światła. Kiedy napięcie czujnika światła jednego z kierunków przekracza wartość v3, wówczas domyślnie jest to dzień słoneczny, kiedy napięcia wszystkich orientacji wykrytych przez czujnik światła są poniżej wartości V3, wówczas domyślnie jest to pochmurny dzień lub noc. (Zakres wynosi 0,00-3.00, domyślna wartość to 1,20)
Jednostką wszystkich powyższych wartości czasu jest S, jednostką wszystkich powyższych wartości napięcia jest V. Po użyciu sterownika, użytkownicy mogą modyfikować wartość T3 / T4 / T5 / T6 / T9 / T10 / T11 / T12 na podstawie rzeczywistej wartości. Wymaganie: Wartość TX / TY / T7 / T8 / T13 / V1 / V2 / V3 została dobrze ustawiona podczas opuszczania fabryki, użytkownicy nie muszą modyfikować tych wartości, w razie potrzeby, aby modyfikować, użytkownicy muszą dokładnie sprawdzić.