𝗞𝗌𝗺𝗜𝗹𝗲𝗞𝘀𝗌𝘄𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗌𝗺𝗌𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗮 𝗧𝘄𝗌𝗷𝗲𝗎𝗌 𝗱𝗌𝗺𝘂❗

𝗞𝗌𝗺𝗜𝗹𝗲𝗞𝘀𝗌𝘄𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗌𝗺𝗌𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗮 𝗧𝘄𝗌𝗷𝗲𝗎𝗌 𝗱𝗌𝗺𝘂❗

Decyzja o termomodernizacji budynku to inwestycja nie tylko w jego wygląd, ale takÅŒe w komfort mieszkania, efektywność energetyczną i przyszłe oszczędności. Dla potencjalnych klientów rozwaÅŒających tę opcję, warto przyjrzeć się nie tylko korzyściom estetycznym, ale równieÅŒ finansowym, a takÅŒe moÅŒliwościom dofinansowania dostępnym dzięki programowi Czyste Powietrze.

I. Zalety Termomodernizacji Budynku:

 1. Oszczędność energii: Jedną z kluczowych zalet termomodernizacji jest znaczne zmniejszenie strat ciepła z budynku. Dzięki nowoczesnym materiałom termoizolacyjnym, budynek staje się bardziej energooszczędny, co przekłada się na niÅŒsze rachunki za ogrzewanie.
 2. Komfort cieplny: Docieplony budynek utrzymuje stabilną temperaturę wewnątrz, eliminując zimne ściany i przeciągi. To oznacza nie tylko wyÅŒszy komfort mieszkania, ale takÅŒe korzyści dla zdrowia mieszkańców.
 3. Estetyka i wartość nieruchomości: Termomodernizacja to równieÅŒ szansa na odświeÅŒenie wyglądu budynku. Nowoczesne elewacje i nowe technologie termoizolacyjne sprawiają, ÅŒe budynek staje się atrakcyjniejszy, a takÅŒe zyskuje na wartości rynkowej.
 4. Ochrona środowiska: Redukcja zuÅŒycia energii grzewczej przekłada się nie tylko na oszczędności, ale równieÅŒ na zmniejszenie emisji CO2. Termomodernizacja to zatem takÅŒe ekologiczny gest, który przyczynia się do ochrony środowiska.

II. Dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze:

Program Czyste Powietrze, wspierany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to inicjatywa skierowana do właścicieli budynków, którzy chcą przeprowadzić termomodernizację. Obejmuje ona dofinansowanie na szereg działań związanych z poprawą efektywności energetycznej, w tym:

 1. Docieplenie ścian i dachu: Program wspiera finansowo zakup i montaÅŒ nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych takich jak piana EMBEPUR PRO100FS, którą znajdziecie w naszej ofercie.
 2. Wymiana okien i drzwi: Dofinansowanie obejmuje koszty zakupu energooszczędnej stolarki okiennej i drzwiowej.
 3. MontaÅŒ ekologicznego systemu grzewczego oraz instalacji fotowoltaicznej: Dofinansowanie moÅŒna uzyskać równieÅŒ na instalację nowoczesnych źródeł ciepła, takich jak pompy ciepła, a takÅŒe na instalację fotowoltaiczną.
 4. Termomodernizacja instalacji grzewczej: Program wspiera równieÅŒ modernizację istniejących instalacji grzewczych.

 

Łącznie moÅŒna uzyskać aÅŒ 135 000zł z kompleksową termomodernizacją!

 

Jak Skorzystać z Programu Czyste Powietrze?

Aby skorzystać z dofinansowania, naleÅŒy:

 1. Zlecić audyt energetyczny: Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych, warto zlecić audyt energetyczny, który oceni aktualny stan budynku i zaproponuje efektywne rozwiązania. Po taki audyt moÅŒesz zwrócić się do nas.
 2. Zgłosić projekt do programu: Na podstawie wyników audytu, moÅŒna zgłosić projekt termomodernizacji do Programu Czyste Powietrze.
 3. Otrzymać dofinansowanie: Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, właściciel budynku otrzymuje dofinansowanie na zakup materiałów i usług związanych z termomodernizacją.

W kaÅŒdym z tych punktów moÅŒesz liczyć na wsparcie z naszej strony! Dzięki naszemu doświadczeniu przeprowadzimy Cię przez ten proces krok po kroku

Termomodernizacja budynku to inwestycja w komfort, estetykę, a takÅŒe przyszłe oszczędności finansowe. Dzięki Programowi Czyste Powietrze, ta inwestycja staje się jeszcze bardziej atrakcyjna, umoÅŒliwiając właścicielom budynków skorzystanie z dofinansowania na zakup nowoczesnych rozwiązań termoizolacyjnych. Zainwestuj w swój dom, myśl ekologicznie i ciesz się komfortem oraz oszczędnościami juÅŒ dziś!