#đ— đ˜†đ˜€Ìđ—čđ—ČÌšđ—˜đ—žđ—ą 𝘇 đ—˜đ—žđ—Œđ—¶đ—»đ˜€đ˜đ—źđ—č 𝗩𝗗: đ—­đ˜†đ˜€đ—žđ—źđ—· đ˜„đ—¶đ—ČÌšđ—°đ—Čđ—· đ—»đ—¶đ˜‡Ì‡ 𝗰𝘇𝘆𝘀𝘁đ—Č đ—Œđ—Žđ—żđ˜‡đ—Čđ˜„đ—źđ—»đ—¶đ—Č❗

#đ— đ˜†đ˜€Ìđ—čđ—ČÌšđ—˜đ—žđ—ą 𝘇 đ—˜đ—žđ—Œđ—¶đ—»đ˜€đ˜đ—źđ—č 𝗩𝗗: đ—­đ˜†đ˜€đ—žđ—źđ—· đ˜„đ—¶đ—ČÌšđ—°đ—Čđ—· đ—»đ—¶đ˜‡Ì‡ 𝗰𝘇𝘆𝘀𝘁đ—Č đ—Œđ—Žđ—żđ˜‡đ—Čđ˜„đ—źđ—»đ—¶đ—Č❗

W dobie wzrastającej ƛwiadomoƛci ekologicznej i troski o przyszƂoƛć naszej planety, kampanie promujące proekologiczne dziaƂania zyskują na popularnoƛci. Jedną z takich inicjatyw jest kampania #MyƛlęEKO organizowana przez firmę Ekoinstal SD. Dla klientĂłw, ktĂłrzy zainwestowali w pompę ciepƂa, to nie tylko korzyƛć ekologiczna, ale takĆŒe szansa na zdobycie atrakcyjnych nagrĂłd.

 

I. Co to jest kampania #MyƛlęEKO?

Kampania #MyƛlęEKO to inicjatywa firmy Ekoinstal SD wspóƂprowadzona z markami NIBE, IKIBA oraz Galmet. Celem kampanii jest promowanie proekologicznych wyborĂłw w zakresie ogrzewania domĂłw oraz nagradzanie klientĂłw za ich zaangaĆŒowanie w troskę o ƛrodowisko.

II. Jak doƂączyć do kampanii?

DoƂączenie do kampanii #MyƛlęEKO jest niezwykle proste. Wystarczy być klientem firmy Ekoinstal SD, ktĂłry zakupiƂ pompę ciepƂa. Następnie, klient moĆŒe zarejestrować się w kampanii poprzez dedykowaną stronę internetową www.mysleeko.pl, podając niezbędne informacje potwierdzające zakup urządzenia.

III. Jakie są nagrody?

Firma Ekoinstal SD przygotowaƂa szeroki wachlarz nagrĂłd, w tym: gƂoƛnik JBL, zegarek G-Shock, kurtki softshell 4F oraz koszulki polo sygnowane logiem kampanii #MyƛlęEKO, zestawy gadĆŒetĂłw, a nagrodą gƂówną jest bon wakacyjny o wartoƛci 3000zƂ!

IV. Korzyƛci dla ƛrodowiska i klienta:

  1. Ogrzewanie ekologiczne: Pompy ciepƂa, oferowane przez Ekoinstal SD, są jednym z najbardziej ekologicznych i efektywnych ĆșrĂłdeƂ ogrzewania. Ich stosowanie przyczynia się do redukcji emisji CO2 i zmniejszenia wpƂywu na ƛrodowisko.
  2. Oszczędnoƛci finansowe: Dzięki efektywnoƛci energetycznej pomp ciepƂa, klienci nie tylko dbają o ƛrodowisko, ale takĆŒe oszczędzają na kosztach ogrzewania. Wygrane nagrody z kampanii #MyƛlęEKO stanowią dodatkową wartoƛć.
  3. Motywacja do dziaƂaƄ proekologicznych: Kampania nie tylko nagradza klientĂłw, ale takĆŒe motywuje ich do kontynuowania dziaƂaƄ proekologicznych. MoĆŒliwoƛć zdobycia atrakcyjnych nagrĂłd staje się dodatkowym bodĆșcem do dbania o ƛrodowisko.

 

Kampania #MyƛlęEKO to nie tylko szansa na zdobycie atrakcyjnych nagrĂłd, ale przede wszystkim aktywny udziaƂ w zmianie na lepsze. Dzięki proekologicznym wyborom, takim jak zakup pompy ciepƂa, klienci Ekoinstal SD nie tylko ogrzewają swoje domy efektywnie, ale takĆŒe angaĆŒują się w walkę o zrĂłwnowaĆŒony rozwĂłj. ZaangaĆŒujmy się razem, myƛlmy ekologicznie, a jednoczeƛnie korzystajmy z wielu korzyƛci pƂynących z ekologicznych inicjatyw!