𝗦́𝘄𝗶𝗮𝘁𝗼𝘄𝘆 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗻́ 𝗠𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗹𝗻𝗶𝗰𝘁𝘄𝗮

𝗦́𝘄𝗶𝗮𝘁𝗼𝘄𝘆 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗻́ 𝗠𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗹𝗻𝗶𝗰𝘁𝘄𝗮

     Od 1986 roku w każdy pierwszy poniedziałek października obchodzony jest 𝗦́𝘄𝗶𝗮𝘁𝗼𝘄𝘆 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗻́ 𝗠𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗹𝗻𝗶𝗰𝘁𝘄𝗮.
Święto to stwarza możliwość zwrócenia naszej uwagi na bardzo istotne kwestie związane między innymi z ubóstwem mieszkaniowym.
Wiele rodzin w Polsce nie jest w stanie samodzielnie zabezpieczyć swoich potrzeb mieszkaniowych na odpowiednim poziomie.
Szczególnie dotkliwie biedy mieszkaniowej doświadczają dzieci dorastające w trudnych warunkach, a także osoby o specjalnych potrzebach, takie jak niepełnosprawni czy ludzie starsi.
     Mieszkanie na własność to najlepsza inwestycja, jaką można poczynić z myślą o przyszłości swojej i swoich bliskich.
W Polsce standardowy scenariusz to taki, w którym rodzice kupują mieszkanie swojemu dorosłemu już dziecku.
Dzieje się tak, ponieważ młodych ludzi nie stać na mieszkanie. Ceny nieruchomości w Polsce przewyższają zdolności finansowe młodych obywateli.
Większość Polaków uważa to za największy problem polskich rodzin. Mieszkanie w wynajmowanym lokalu nie sprzyja decyzji o założeniu rodziny.
Własne mieszkanie to dla wielu osób podstawa stabilnego życia.
     Zjawisko to nie pozostaje bez wpływu na inne problemy społeczne. Rządowe programy nie są skuteczne. Wiele mówi się teraz o programie „Mieszkania Dla Młodych”.
Zaproponowane przez rząd dofinansowania są niewystarczające a mieszkania są dostępne tylko w największych miastach, ponieważ program obejmuje jedynie nowo wybudowane nieruchomości. Problemy mieszkaniowe znacznie obniżają poziom życia i w dłuższej perspektywie hamują rozwój oraz decydują o braku mobilności zawodowej.
Na przekór temu, co mówi rząd, młodym Polakom nie żyje się dobrze, problem jest znaczący i powinien zostać zauważony. Po pierwsze, musi wzrosnąć świadomość społeczna w tej kwestii.
Nieposiadanie mieszkania czy dzielenie z kimś obcym mieszkania, to nie są zwyczajne problemy Europejczyków. Ponad połowa społeczeństwa nie może w pełni realizować swoich potrzeb związanych z godnym miejscem do życia, a warunki mieszkaniowe w Polsce należą do najgorszych w Europie.
     Trudno powiedzieć, w jaki sposób można uzdrowić sytuacje mieszkaniową w Polsce. Dziś jedynym sposobem na zakup mieszkania przez obywatela klasy średniej jest wzięcie kredytu.
Gdy nie zostaną podjęte żadne działania w kierunku poprawy alarmującej sytuacji, fala emigracji w Polsce będzie rosnąć. Większość obywateli bierze pod uwagę wyjazd za granice w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych.
Największym problemem są zaniżone płace i zawyżone podatki oraz dość wysoka liczba osób bezrobotnych. Z tej perspektywy problem mieszkaniowy nie jest na pierwszym miejscu.
Jest on natomiast naturalnym skutkiem zaniedbań i problemów, jakie dotykają społeczeństwo w sektorze gospodarki. Niewątpliwie potrzeba wielu zmian i dyskusji oraz konkretnych działań w celu poprawy warunków mieszkaniowych Polaków.
     Światowy Dzień Mieszkalnictwa stwarza szansę na zwrócenie uwagi Polaków na kwestie, które na co dzień towarzyszą tym, których ubóstwo mieszkaniowe dotyka osobiście lub osobom obserwującym je w swoim otoczeniu.