Dlaczego wnioski na „Mój Prąd” są odrzucane?

Dlaczego wnioski na „Mój Prąd” są odrzucane?

moj prad

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez NFOŚiGW, nie wszystkie wnioski o refundację kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych są rozpatrywane pozytywnie. Na dzień 09.10.2019 r. licznik Funduszu wskazuje 582 wniosków odrzuconych, wobec 1344 już zrealizowanych (licznik znajduje się pod linkiem -> http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/). Rodzi się zatem pytanie: co jest przyczyną odrzucenia wniosku przez jednostkę?

                NFOŚiGW podaje do publicznej informacji najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosku:

Pamiętajmy! Jeżeli przyczyna odrzucenia wniosku miała charakter formalny (np. brak załącznika), możemy to uzupełnić i ponownie go złożyć. Takiej szansy nie mają osoby, które zapłaciły za instalację lub otrzymały zaświadczenie z OSD przed 23 lipca 2019 r.

zdjęcie: https://www.gov.pl/web/energia/program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe