Kiedy można zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT przy budowie instalacji OZE?

Kiedy można zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT przy budowie instalacji OZE?

vat

Zadaliście pytanie- odpowiadamy.

Kiedy można zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT przy budowie instalacji OZE?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem koszt netto inwestycji w domową instalację OZE jest powiększany o niższą, 8-procentową stawkę podatku VAT, gdy ta instalacja powstaje na budynku mieszkalnym. Jeśli natomiast instalacja kolektorów czy modułów fotowoltaicznych ma powstać na przykład w przydomowym ogrodzie czy na wolnostojącym budynku gospodarczym, wówczas przyjmowana jest wyższa stawka VAT wynosząca 23 procent.

Co do zasady usługi budowlane podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług ustanowiła wyjątek w stosunku do usług wykonywanych w nieruchomościach zaliczanych do społecznego programu mieszkaniowego.

Kiedy można zastosować stawkę 8% dla usług budowlanych?

W myśl Ustawy o podatku od towarów i usług dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja czy przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 8% (art. 41 ust. 12 ustawy VAT). Prace polegające na montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, instalacji pompy ciepła, rekuperacji czy prace hydrauliczne tj. wymiana kotła, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania- uprawniają do zastosowania preferencyjnej 8 % stawki podatku VAT.

Przez budownictwo mieszkaniowe objęte społecznym programem mieszkaniowym należy rozumieć obiekty budownictwa mieszkaniowego oraz budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Jednakże do budownictwa objętego programem  mieszkaniowym nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W momencie, w którym powierzchnia nieruchomości przekroczy limity, preferencyjną stawkę VAT (8%) stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej – o czym stanowi art. 41 ust. 12c Ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, rodzaj oraz zakres prac jakie wykonywane są przy budowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, uprawnia do zastosowania 8 % stawki VAT, która doliczana jest do kwoty netto inwestycji. Dzięki tej uldze podatkowej Inwestor, decydujący się na montaż instalacji na budynku mieszkalnym, oszczędza 15 % kosztów inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *