Magazyny Energii

Jedną z podstawowych zalet magazynów energii jest możliwość przechowywania nadwyżek energii,
gdy produkcja z instalacji PV jest niższa. W przypadku obecnego systemu Net Billing jest to wysoce opłacalne rozwiązanie. Ważnym aspektem przy posiadaniu magazynu energii jest również bezpieczeństwo. W przypadku awarii w sieci energetycznej możemy być spokojni o urządzenia,
które potrzebują ciągłej dostawy prądu. Jest to szczególnie istotne dla przedsiębiorstw
oraz gospodarstw rolnych.

Magazynowanie energii staje się kolejnym krokiem Polski oraz Unii Europejskiej w rozwoju energetyki. Można z tego wywnioskować, iż przepisy oraz kolejne edycje dofinansowań rządowych będą wspierać rozwój tych technologii oraz ich dostępność dla prosumentów.

Jakie korzyści niesie za sobą
posiadanie magazynu energii?

ZWIĘKSZENIE
AUTOKONSUMPCJI

Magazyny energii pozwalają
na zwiększenie autokonsumpcji przechowując nadwyżki

energii, które mogą być wykorzystane np. w przypadku braku wystarczającej produkcji energii z instalacji PV.

MOŻLIWOŚĆ
ROZBUDOWY

Istniejące instalacje
fotowoltaiczne można rozbudować o magazyny energii w sposób niewymagający ich modernizacji. Służą do tego
np. systemy oparte o produkty marki Victron.

ZASILANIE 
AWARYJNE

Podczas przerw w dostawie energii system umożliwia
nieprzerwaną pracę urządzeń, co ważne – instalacja fotowoltaiczna nadal produkuje energię, co znacznie wydłuża czas pracy po zaniku napięcia.

Skontaktuj się 
z nami!