Ku przypomnieniu – Program Czyste Powietrze

Ku przypomnieniu – Program Czyste Powietrze

Od września 2018 r. uruchomiono program priorytetowy Czyste Powietrze, rozpisany na lata 2018-2029. Głównym celem jest ograniczenie zanieczyszczania naszego środowiska. W ramach programu  do dyspozycji beneficjentów pozostaje 103 mld zł, w tym 61,5% środków w formie bezzwrotnej (dotacji) i  38,5% zwrotnej (pożyczki). Wnioski można składać do końca 2027 r., natomiast realizacja zadania będącego przedmiotem dofinansowania musi nastąpić w ciągu maks. 24 miesięcy. Warunkiem skorzystania z dotacji, jest posiadanie lub (w pierwszej kolejności) wymiana pieca na ekologiczny najwyższej klasy.

                Wartość kosztów kwalifikowanych mieści się w przedziale 7-53 tys. zł na budynek  jednorodzinny, zaś procent dofinansowania jest uzależniony do poziomu dochodów (zgodnie z tabelą 1).

Co jest objęte dofinansowaniem? Zakres przedmiotowy jest uzależniony od rodzaju budynku (tabela 2):

Koszty kwalifikowane mają różny pułap dla każdego zadania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem:

http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/czyste_powietrze/materialy/program_priorytetowy_zmiana_od1.07.pdf

        

        Pamiętajmy! W ostatnim czasie zaszło wiele zmian w programie:

Od 1 lipca br. zmianie uległa kwestia ponoszenia kosztów na przedsięwzięcie. Beneficjenci składający wniosek w tym terminie muszą mieć na uwadze, że wszelkie koszty poniesione przez nich przed datą złożenia wniosku, nie będą uwzględniane w dofinansowaniu (za wyjątkiem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego). Co to oznacza? Dajmy przykład:

Od 1 lipca br. zmianie uległa kwestia ponoszenia kosztów na przedsięwzięcie. Beneficjenci składający wniosek w tym terminie muszą mieć na uwadze, że wszelkie koszty poniesione przez nich przed datą złożenia wniosku, nie będą uwzględniane w dofinansowaniu (za wyjątkiem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego). Co to oznacza? Dajmy przykład:

Pan Jan zakupił piec na ekogroszek 20 lipca i tego dnia otrzymał też fakturę zakupową. Dowiedział się o Programie Czyste Powietrze tydzień później, po czym 29 lipca złożył już wniosek o dofinansowanie w WFOŚiGW. W takiej sytuacji pan Jan nie otrzyma dotacji – poniósł koszt zakupu pieca przed terminem złożenia wniosku.

Od 29 lipca 2019 r. – wydłużono maksymalny termin zakończenia zadania z 24 do 30 miesięcy. Ponadto usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe.

Ogólnie wzór wniosku i dokumentów rozliczeniowych zmienił się. W treści wniosku pojawiły się zapisy, dzięki którym beneficjenci otrzymujący dofinansowanie unikną dodatkowej wizyty w WFOŚiGW

                Środki w programie Czyste Powietrze są ograniczone – nie czekaj i złóż wniosek już dziś! Pomożemy w jego wypełnieniu.