Nie płać podatku rolnego! – Kup instalację fotowoltaiczną!

Nie płać podatku rolnego! – Kup instalację fotowoltaiczną!

nie plac podatku rolnego

Coraz więcej osób prowadzących gospodarstwo rolne decyduje się na zakup instalacji fotowoltaicznej, z uwagi na możliwość uzyskania ulgi inwestycyjnej w postaci umorzenia podatku rolnego. Poniżej wyjaśniam czym jest ulga inwestycyjna i jak można ją pozyskać.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego, Hodowca, rolnik, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków w tym budowę instalacji fotowoltaicznej, ma prawo skorzystać z 25 % ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI INWESTYCYJNEJ?

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów bądź też posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

CO MOŻNA ZYSKAĆ ?

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego. Jest to 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych, które są udokumentowane rachunkami. Ulga z tytułu tej samej inwestycji rozliczana do 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców. Co ważne, przysługuje ona jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej nie zostały sfinansowane z udziałem środków publicznych tzn. dotacji, kredytów na preferencyjnych warunkach, dopłatach itd. Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej decyduje wójt ( burmistrz, prezydent miasta). 

PRZYKŁADEM JEST PAN MAREK, KTÓRY SKORZYSTAŁ Z POWYŻSZEGO ROZWIĄZANIA

Pan Marek prowadzący gospodarstwo rolne w 2018 roku skorzystał z usług firmy P.P.H.U. EKOINSTAL Sebastian Dudek. Zdecydował się na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,99 kW. Wybrano moduły fotowoltaiczne firmy BOVIET model BVM 6610 P o mocy 270W w ilości 37 sztuk oraz falownik firmy Zeversolar model Evershine TLC 10000. Inwestycja została zakończona pod koniec stycznia 2018 roku, a jej koszt to 34 500 zł netto. Poniesione koszty udokumentowano rachunkami i fakturami. Inwestycja w całości została sfinansowana z własnych funduszy. Kwota ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym przysługującej Panu Markowi wyniosła 8625 zł, natomiast podatek rolny płacony przez inwestora na terenie gminy, w której została zrealizowana inwestycja, wynosi 1000 zł rocznie.  Dzięki temu Pan Marek będzie rozliczał ulgę inwestycyjną przez 8 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *