Program Czyste Powietrze 2023 z dużo większym dofinansowaniem!

Program Czyste Powietrze 2023 z dużo większym dofinansowaniem!

W programie Czyste Powietrze 2023 nastąpią duże zmiany. Kwota dotacji na termomodernizację domu może wynieść nawet ponad 100 tys. zł. Po raz pierwszy od startu programu, zwaloryzowany zostanie koszt przeprowadzenia termomodernizacji. Przyjmowanie wniosków do nowej wersji Czystego Powietrza rozpocznie się na początku 2023 roku.
Program ten wystartował we wrześniu 2018 roku. Głównym celem tego programu była zmiana kotłów na paliwa stałe tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne rozwiązania dotyczące ogrzewania domów.
Program CP ma być realizowany do 2029 roku. Na ten cel nasz rząd ma przeznaczyć około 103 mld zł.
Program Czyste Powietrze przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Najistotniejsze zmiany programu obejmą:
• wysokości progów dochodowych
• waloryzacji kosztów przeprowadzenia termomodernizacji
• 100% dopłaty dla osób najbardziej potrzebujących
• powołanie gminnego doradcy energetycznego, który przeprowadzi krok po kroku przez cały proces
• skali dofinansowania o jaką można się ubiegać.
Jak złożyć wniosek i zdobyć dofinansowanie?
Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przez poprzez Portal Beneficjenta lub za pośrednictwem banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze.
Od chwili złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze beneficjent ma aż 30 miesięcy na realizację wskazanych we wniosku przedsięwzięć. Realizacja nie może jednak odbyć się później niż do 30.06.2029 roku.
Po więcej szczegółów zapraszamy do naszej specjalistki Eweliny pod numerem telefonu: 731 104 833.
Poznaj naszą ofertę!
@Ekoinstal SD – Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania🌱
___________________________________________________________
Fotowoltaika, pompy ciepła, rekuperacja, Smart Home, magazyny energii