Stacje uzdatniania wody

Skontaktuj się 
z nami!


  Co kryje się pod określeniem „uzdatnianie wody”?

  Uzdatnianie wody to dostosowanie twardości i składu fizykochemicznego wody do wymagań wynikających z jej przeznaczenia. Dlatego, przed doborem technologii uzdatniania niezbędne jest wykonanie analizy fizykochemicznej wody w profesjonalnym laboratorium. Badania takie wykonują stacje sanitarno-epidemiologiczne, laboratoria kontroli środowiska lub laboratoria na wyższych uczelniach. Prawidłowe określenie składu wody to podstawowy warunek prawidłowego doboru urządzeń oraz zwiększenie efektywności usuwania zanieczyszczeń.
  Uzdatnianie wody polega na dostosowaniu jej właściwości fizykochemicznych do wymagań wynikających z jej przeznaczenia. Podstawowym czynnikiem decydującym o sposobie uzdatniania wody jest jej skład. Dlatego przed doborem technologii uzdatniania wody konieczne jest wykonanie analizy fizykochemicznej przez profesjonalne laboratorium. Badania takie wykonują stacje sanitarno-epidemiologiczne, laboratoria kontroli środowiska lub laboratoria na wyższych uczelniach. Od prawidłowej oceny składu wody zależy dobór odpowiednich filtrów oraz efektywność usuwania z niej zanieczyszczeń.

  Filtracja
  mechaniczna

   Pierwszy i niezbędny etap uzdatniania wody. Zarówno woda studzienna, jak i woda z sieci wodociągowych, zwłaszcza tych długo eksploatowanych, zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe, takie jak piasek, blaszki rdzy, resztki materiałów uszczelniających. Filtracja mechaniczna ma na celu ich usunięcie, a co za tym idzie, ochronę przewodów oraz zainstalowanej armatury przed korozję i uszkodzeniami co pozwala na uniknięcie kosztownych konsekwencji np.: w przypadku pęknięcia rury i zalania. Skuteczność filtracji, czyli wielkość najmniejszych usuwanych cząstek, zależy od zastosowanego wkładu filtracyjnego. Firma BWT Polska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferuje szeroką gamę filtrów mechanicznych.

  Zmiękczanie


  Nadmierna twardość wody jest przyczyną powstawania kamienia kotłowego (a co za tym idzie zmniejszenia wydajności procesu grzewczego w urządzeniach pracujących na zasadzie wymiany ciepła) oraz większego zużycia środków myjącopiorących. Zgodnie z polskimi normami twardość ogólna wody do picia powinna wynosić 60–500 mg CaCO3/l. Zmiękczanie wody polega na usuwaniu twardości na drodze wymiany jonowej. Twardość ogólna, będąca sumą twardości węglanowej i niewęglanowej jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w cyklu sodowym – podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną powodujące twardość jony wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) wymieniane są na jony sodu (Na+). Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli kuchennej (NaCl). Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości oraz ilości uzdatnianej wody. Zmiękczacze dobiera się biorąc pod uwagę zdolności jonowymienne urządzenia.

  Dlaczego warto uzdatniać wodę?

  Brak osadu z kamienia na umywalkach, kranach, płytkach itp…

  Wydłużona żywotność pralek, zmywarek, czajników, dzięki temu, że kamień już nie osadza się wewnątrz urządzeń

  Skóra po kąpieli nie jest wysuszona i zaczerwieniona, nie ma potrzeby intensywnego nawilżania balsamami.

  Stacje uzdatniania wody są bezobsługowe, a korzyści z posiadania tego systemu są ogromne.