Założenia programu „Mój Prąd” – odpowiadamy na pytania!

Założenia programu „Mój Prąd” – odpowiadamy na pytania!

moj prad

żródło: https://www.gov.pl/web/energia/program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe

                Ogłoszony tydzień temu program dofinansowujący instalacje fotowoltaiczne już teraz cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mimo tego, że nabór wniosków nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, wiele osób zastanawia się: kto będzie mógł skorzystać z dotacji?

                Odpowiadamy na podstawowe pytania:

Dla kogo?

                Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych, gdzie instalacja fotowoltaiczna będzie produkowała prąd na potrzeby gospodarstwa domowego.

Na co?

                Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy 2-10 kW. Rozbudowa istniejącej już instalacji nie wchodzi w grę, zaś zakupione urządzenia muszą być nowe (wyprodukowane maksymalnie 2 lata przed ich montażem).

Ile?

                Dotacja wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji, lecz nie więcej jak 5 000 zł. Pamiętajmy! Nie można dublować dofinansowań – jeżeli korzystacie już z jakiegoś programu, „Mój Prąd” już Was nie dotyczy.

Kiedy będzie można złożyć wniosek?

                23 lipca 2019 r. ogłoszono program, natomiast termin naboru wniosków nie został jeszcze określony. Z punktu złożenia wniosku, ważny jest etap budowy instalacji. W momencie ogłoszenia naboru instalacja fotowoltaiczna może być już zamontowana, ale nie uruchomiona (brak umowy z OSD i wymienionego licznika). Ta ostatnia czynność jest obligatoryjna w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W jakiej formie i gdzie złożymy wniosek?

                Na dzień dzisiejszy zakłada się jedynie formę papierową wniosku, którą dostarczyć trzeba będzie do NFOŚiGW (osobiście, pocztą lub kurierem). Co ważne – musimy być już rozliczeni finansowo z wykonawcą za daną inwestycję, gdyż potwierdzenie płatności stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. Ponadto dołącza się fakturę za zakup i montaż instalacji, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego, a także dokument z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór opublikuje NFOŚiGW).

                Pierwsze informacje wskazują, iż nabór wniosków powinien rozpocząć się na przełomie sierpnia i września br. Jak będzie w rzeczywistości? Czy powyższe warunki będą aktualne? Będziemy informowali na bieżąco.