,,Instalacja fotowoltaiczna a PROSUMENT- kto to prosument i kto może nim zostać?”

Instalacja fotowoltaiczna służy do przekształcenia energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Same panele wytwarzają prąd stały, który za pomocą falownika zamieniany jest na prąd zmienny, wykorzystywany w gospodarstwach domowych.
Panele fotowoltaiczne nie powodują hałasu. Instalacja fotowoltaiczna niesie za sobą wiele korzyści. Podstawowym zyskiem jest Redukcja emisji CO2 – instalacja fotowoltaiczna to system zero emisyjny, co oznacza, że w trakcie produkcji energii nie są emitowane szkodliwe związki i dwutlenek węgla, ani żadne gazy cieplarniane. Warto zwrócić uwagę na zwrot energetyczny instalacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu energia wykorzystana do produkcji podzespołów może ,,zwrócić się” już po około 2-3 latach działania instalacji. Kolejną zaletą tejże instalacji są niskie koszty eksploatacji. System jest praktycznie bezobsługowy, a dzięki nowoczesnej technologii można sterować nią również przez urządzenia mobilne ( telefon, tablet, laptop). Dodatkowym atutem są długie okresy gwarancji (np. dla paneli fotowoltaicznych do 25 lat).

Korzyści finansowe to jeden z najważniejszych zalet całej inwestycji. Dzięki nowelizacji prawa energetycznego przyłączanie instalacji stało się bardzo łatwe, a wytwórca energii nie potrzebuje prowadzić działalności gospodarczej. Zwrot z inwestycji wynosi około 10 lat dla osób prywatnych i 7 lat dla firm. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie formalności związane z wypełnieniem dokumentacji zgłoszeniowej do zakładu energetycznego wypełniamy MY!

W przypadku mikroinstalacji energia elektryczna powstaje blisko konsumenta, dzięki czemu występuje redukcja strat związanych z przesyłem energii na duże odległości.

Równowaga elektroenergetyczna– produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych zachodzi w porze dnia, na którą przypada największe zapotrzebowanie na energię w kraju. Dzięki temu pokryte zostaje szczytowe zapotrzebowanie na prąd. Ułatwia to integrację fotowoltaiki z systemem energetycznym i odciąża elektrownie konwencjonalne.

Pełne wykorzystanie dostępnej energii, co oznacza, że panele fotowoltaiczne wykorzystują bezpośrednie promieniowanie, jak również przetwarzają odbite i rozproszone promieniowania w pochmurny dzień.

Wiele osób zadaje pytanie: ,, kim jest prosument i kto może nim zostać?”

Nie ma ściśle określonego tego terminu popartego ustawą. Natomiast definicja brzmi: „Prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”

 

Prosument jest więc konsumentem, który jednocześnie pobiera energię od sprzedawcy, a od drugiej strony wytwarza ją na potrzeby własne. Możliwość korzystania z regulacji odnoszących się do prosumentów uzależniona jest od wytwarzania energii z tak zwanej mikroinstalacji.

,,Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.”

 

Prosumentem mogą zostać:

  • osoby fizyczne,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, iż wytwarzają energię na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością,
  • osoby prowadzące gospodarstwa rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest objęta ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • kościoły, związki wyznaniowe.

Jak wygląda procedura przyłączenia mikroinstalacji?

  1. Budowa mikroinstalacji i instalacji łączącej ją z siecią elektroenergetyczną przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego kwalifikacje pozwalające na montaż instalacji OZE.
  2. Następnie mikroinstalację należy zgłosić do odpowiedniego Zakładu Energetycznego składając „Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji” wraz z wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Zgłoszenie powinno być przesłane nie później niż na 30 dni przed planowanym przyłączeniem mikroinstalacji.

3.Jeśli zgłoszenie jest kompletne, OSD ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia i wymianę licznika na dwukierunkowy.

4.Po wymianie licznika konieczne jest podpisanie aneksu do umowy kompleksowej.

Procedura przyłączenia mikroinstalacji przez OSD może się nieznacznie różnić dla poszczególnych Operatorów.

Jak widać proces przyłączenia nie jest skomplikowany. Po wykonaniu instalacji przez naszą firmę otrzymujecie Państwo gotową dokumentację do podpisania i przesłania do dystrybutora.

Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji na temat przyłączenia miktoinstalacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 535 552 001.

prosument

Zobacz nasz profil na Facebook’u

Wielkie targi rolnicze #Openfarm 🤗👨‍🌾👩‍🌾🐐🌽🚜
Zapraszamy! niedziela od godziny 9:00 do 17:00
Czekamy na Was przy stoisku 134! 🕵️‍♀️
Przyjdź i zobacz NOWE rozwiązania technologiczne dla branży OZE.📣🧐👨‍🌾👩‍🔧
Do zobaczenia ! 👋
www.ekoinstal.org.pl

Facebook photo

To już jutro !!!😱😱😱
Wielkie targi rolnicze #Openfarm 🤗👨‍🌾👩‍🌾🐐🌽🚜
Zapraszamy w najbliższą sobotę i niedzielę od godziny 9:00!
Czekamy na Was przy stoisku 134! 🕵️‍♀️
Przyjdź i zobacz NOWE rozwiązania technologiczne dla branży OZE.📣🧐👨‍🌾👩‍🔧
Do zobaczenia ! 👋
www.ekoinstal.org.pl

Facebook photo

FORMY FINANSOWANIA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Inwestorzy planujący zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej, pompy ciepła czy rekuperacji bardzo często szukają dofinansowań w formie dotacji i dofinansowań z różnych organizacji (m.in. NFOŚIGW, WFOŚIGW) oraz dotacji celowych (gminne i powiatowe). Często okazuje się, że w momencie, gdy chcemy zdecydować się na instalację OZE, nie ma uruchomionych programów z wyżej wymienionych instytucji. Jakie więc inne formy finansowania inwestycji są proponowane? Dzisiejszy artykuł ma na celu podpowiedzieć, jak inaczej sfinansować taką instalację.
Pierwszą formą finansowania zakupu instalacji, oferowaną przez naszą Firmę, to kredyty. Skorzystać z nich mogą zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Firma Ekoinstal jest pośrednikiem finansowym banku Credit Agricole oraz BGŻ BNP Paribas.

Oferta banku CREDIT AGRICOLE na zakup i montaż instalacji OZE

Dzięki ratom możesz sfinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej nawet do kwoty 80 000 zł. Okres kredytowania wynosi 1 do 96 miesięcy z maksymalnym oprocentowaniem do 10%.

Kto może skorzystać?
Wszystkie osoby zamieszkujące na stałe w Polsce, posiadające dokument tożsamości, np. dowód osobisty. Koniecznym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia. Osoba starająca się o kredyt musi uzyskiwać stały dochód oraz płacić podatki w Polsce. Należy posiadać w momencie podpisania umowy aktywny telefon komórkowy, w razie weryfikacji i potwierdzenia tożsamości przez pracownika banku.
Kto może ubiegać się o kredyt?
O kredyt mogą ubiegać się łącznie 2 osoby- główny kredytobiorca i 1 dodatkowa osoba. Dla każdej z osobna jest badana zdolność kredytowa, a ich łączna kwota dochodu pozwala uzyskać  wyższą kwotę kredytu.

 

Kolejnym bankiem mającym w swojej ofercie raty na instalację OZE jest BGŻ BNP PARIBAS.

Dzięki ratom możesz sfinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej nawet do kwoty   60 000 zł. Okres kredytowania wynosi do 15 miesięcy z maksymalnym oprocentowaniem 0,35 oraz 0,5%.  Karencja w spłacie kapitału wynosi nawet do 2 lat.

Kto może skorzystać?

O kredyt mogą starać się wyłącznie osoby fizyczne. Nie ma możliwości  ubiegania się o kredyt
„na firmę”.

Korzyści płynące z zawarcia umowy o kredyt ratalny:
∆ aby uzyskać kredyt, nie ma konieczności wizyty w Banku,

∆ istnieje możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia chroniącego życie i zdrowie,

∆ dostęp do kredytu na dowód, bez pierwszej wpłaty i bez zbędnych formalności,

∆ sami decydujemy o wysokości swojej miesięcznej raty, dzięki czemu łatwiej zarządzamy budżetem domowym,

∆ mimo braku własnych środków, możemy zrealizować swoje plany, marzenia i potrzeby

∆ w przyszłości możemy łatwiej uzyskać inne kredyty.

W ostatnim czasie popularną formą finansowania instalacji fotowoltaicznych jest Leasing. Taką formę spłaty oferuje Bank Zachodni WBK. Jak wiadomo, z oferty leasingowej może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Co więcej trzeba wiedzieć o Leasingowaniu instalacji fotowoltaicznej?
Okres leasingu wynosi od 48 do 72 miesięcy. Udział własny klienta wynosi min.10%, maks. 45%. Minimalny wykup (na koniec okresu finansowania) w zależności od okresu leasingu wynosi
od 25%- 48 miesięcy do 6% – 72 miesiące.
Wymagane dokumenty, jakie należy przedłożyć to dokumentacja za ostatni zamknięty okres (rok) i za ostatni okres (miesiąc), a także wszelkie inne wymagane dokumenty, o których informuje bezpośrednio pracownik banku.
Ważnym faktem dotyczącym leasingowania instalacji fotowoltaicznej jest warunek, że musi być zamontowana bezpośrednio na budynku ( Leasingowaniu nie podlegają instalacje montowane na gruncie).
Koszty leasingu są zależne od czynników takich jak:

– okres leasingowania,

– udział własny,

– wykup na koniec Leasingu.

Korzyści płynące z Leasingu:
∆ Gdy chcemy okresowo wymienić posiadane środki trwałe, leasing to niezastąpione narzędzie!
∆ Możliwość korzystania wynegocjowanych wyższych rabatów z dostawcami instalacji
∆ Można uzyskać niższe stawki ubezpieczeniowe
∆ Można uzyskać efekt zobowiązania pozabilansowego
∆ Możliwość łatwiejszego księgowania leasingu przez firmy pracujące na uproszczonej księgowości
∆ Outscorcing (wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa) funkcji administracyjnych tj. rejestracja, ubezpieczenie, obsługa szkód itd.

Nie płać podatku rolnego! – Kup instalację fotowoltaiczną !

Coraz więcej osób prowadzących gospodarstwo rolne decyduje się na zakup instalacji fotowoltaicznej, z uwagi na możliwość uzyskania ulgi inwestycyjnej w postaci umorzenia podatku rolnego. Poniżej wyjaśniam czym jest ulga inwestycyjna i jak można ją pozyskać.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego, Hodowca, rolnik, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków w tym budowę instalacji fotowoltaicznej, ma prawo skorzystać z 25 % ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI INWESTYCYJNEJ?

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów bądź też posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

CO MOŻNA ZYSKAĆ ?

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego. Jest to 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych, które są udokumentowane rachunkami. Ulga z tytułu tej samej inwestycji rozliczana do 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców. Co ważne, przysługuje ona jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej nie zostały sfinansowane z udziałem środków publicznych tzn. dotacji, kredytów na preferencyjnych warunkach, dopłatach itd. Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej decyduje wójt ( burmistrz, prezydent miasta). 

PRZYKŁADEM JEST PAN MAREK, KTÓRY SKORZYSTAŁ Z POWYŻSZEGO ROZWIĄZANIA

Pan Marek prowadzący gospodarstwo rolne w 2018 roku skorzystał z usług firmy P.P.H.U. EKOINSTAL Sebastian Dudek. Zdecydował się na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,99 kW. Wybrano moduły fotowoltaiczne firmy BOVIET model BVM 6610 P o mocy 270W w ilości 37 sztuk oraz falownik firmy Zeversolar model Evershine TLC 10000. Inwestycja została zakończona pod koniec stycznia 2018 roku, a jej koszt to 34 500 zł netto. Poniesione koszty udokumentowano rachunkami i fakturami. Inwestycja w całości została sfinansowana z własnych funduszy. Kwota ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym przysługującej Panu Markowi wyniosła 8625 zł, natomiast podatek rolny płacony przez inwestora na terenie gminy, w której została zrealizowana inwestycja, wynosi 1000 zł rocznie.  Dzięki temu Pan Marek będzie rozliczał ulgę inwestycyjną przez 8 lat.