Magazyny Energii

Skontaktuj się 
z nami!


  Jedną z podstawowych zalet magazynów energii jest możliwość przechowywania nadwyżek energii,
  gdy produkcja z instalacji PV jest niższa. W przypadku obecnego systemu Net Billing jest to wysoce opłacalne rozwiązanie. Ważnym aspektem przy posiadaniu magazynu energii jest również bezpieczeństwo. W przypadku awarii w sieci energetycznej możemy być spokojni o urządzenia,
  które potrzebują ciągłej dostawy prądu. Jest to szczególnie istotne dla przedsiębiorstw
  oraz gospodarstw rolnych.

  Magazynowanie energii staje się kolejnym krokiem Polski oraz Unii Europejskiej w rozwoju energetyki. Można z tego wywnioskować, iż przepisy oraz kolejne edycje dofinansowań rządowych będą wspierać rozwój tych technologii oraz ich dostępność dla prosumentów.

  Jakie korzyści niesie za sobą
  posiadanie magazynu energii?

  ZWIĘKSZENIE
  AUTOKONSUMPCJI

  Magazyny energii pozwalają
  na zwiększenie autokonsumpcji przechowując nadwyżki

  energii, które mogą być wykorzystane np. w przypadku braku wystarczającej produkcji energii z instalacji PV.

  MOŻLIWOŚĆ
  ROZBUDOWY

  Istniejące instalacje
  fotowoltaiczne można rozbudować o magazyny energii w sposób niewymagający ich modernizacji. Służą do tego
  np. systemy oparte o produkty marki Victron.

  ZASILANIE 
  AWARYJNE

  Podczas przerw w dostawie energii system umożliwia
  nieprzerwaną pracę urządzeń, co ważne – instalacja fotowoltaiczna nadal produkuje energię, co znacznie wydłuża czas pracy po zaniku napięcia.