Kogeneracja

Kogeneracja

To równoczesne (podczas tego samego procesu technologicznego) wytwarzanie
ciepła i energii elektrycznej, ang. Combined Heat and Power, CHP).

Kogeneracja skojarzona ze względu na wysoką sprawność procesu daje duże oszczędności ekonomiczne. Uważana jest za dużo bardziej ekologiczną niż procesy nieskojarzone, zatem chroni również klimat.

Kogeneratory zasilane mogą być szeroką gamą gazów – od gazu ziemnego, propanu, metanu, biogazu itp. po wodór. Wykorzystanie gazów powstałych bez, lub z małym śladem węglowym np. biometan i biowodór, czyni kogeneratory nisko lub zeroemisyjnymi źródłami energii. Szczególnie korzystne jest wykorzystywanie w kogeneratorach nośników energii, charakteryzujących się zerowym lub niskim współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

1. Wodór uzyskiwany bezpośrednio z energii słonecznej lub wiatrowej – współczynnik 0,0

2. Biogaz – 0,5

3. Gaz ziemny, płynny, LPG, olej opałowy, olej napędowy – 1,1

Dla porównania współczynnik dla energii elektrycznej w polskiej sieci energetycznej wynosi obecnie 2,5.

Wartością dodaną jest również zminimalizowanie strat ciepła podczas przesyłu, w związku z jego wytwarzaniem w miejscu zużycia.

Dla przykładu oferowany kogenerator Dachs 5.5
może wytworzyć w ciągu miesiąca:

– 11 MWh ciepła oraz

– 4 MWh energii elektrycznej

Tak wytworzony prąd można zużyć bezpośrednio,
lub zwielokrotniając efekt ekonomiczny, zasilić nim pompy ciepła. Będzie to wyjątkowo korzystne przy braku prądu
z OZE, tj. gdy instalacje fotowoltaicznej i wiatrowe go nie produkują.

Co oferujemy?

1

Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej przewidywanych oszczędności

2

Dobór kogeneratora /nowy lub używany z gwarancją ruchową/ i konfiguracji układu

3

Pomoc w sfinansowaniu modernizacji

4

Montaż instalacji i pełne wsparcie serwisowe

Skontaktuj się z nami!

Contact form will be displayed here. To activate it you have to set the "contact form shortcode" parameter in Customizer.